MindSET ReSET®

Czym jest zabieg energetyczny MindSET ReSET®?


MindSET ReSET® jest sesją energetyczną powołaną do życia, po to, aby nastroić Ciebie i twoje ciało, w taki sposób, abyś miał/a poczucie, że:

I. Twoje przekonania pracują dla twojej przyszłości i ułatwiają tworzenia życia całkowicie w zgodzie z twoim Sercem, z ogniem w Tobie.

II. Masz łatwość nawigowania Sobą i swoim życiem, łatwość podążania za wewnętrznym przewodnictwem i wybierania własnej spójnej z Tobą drogi.

III. Masz dostęp i umiesz korzystać ze wszystkich twoich talentów i umiejętności, z łatwością odkrywasz swoje zdolności, które kiedykolwiek zbudowałeś lub otrzymałeś w jakimkolwiek czasie, miejscu, przestrzeni, wymiarze.

IV. Masz łatwość współpracy z każdą dostępną wibracją i każdą przestrzenią, aby mieć naturalny komfort tworzenia dobrego życia na Ziemi i z Ziemią.

informacja o zabiegu energetycznym MindSET ReSET Marcin Marcinkowski
Marcin Marcinkowski – Twórca EArth Heart Awareness®

Jak pozbyć się dręczącego nas przekonania o posiadaniu ograniczających nas przekonań?

Wiem, że może już twoja głowa przywykła do posiadania przekonań i to zrobiło się naturalnie dla Ciebie, że masz przekonania i możesz zrzucać na nie każdą swoją niemoc, niełatwość i brak wiary w siebie. W czasie kiedy wiele mówi się o tym, że twój punkt widzenia, kreuje twoją rzeczywistość, zbudowane zostało kolejne przekonanie, w które zaangażowane jest ogromne dużo energii. Zbudowane zostało przekonanie dotyczące koniecznością pozbywanie się przekonań, które nie wspierają Ciebie i twojego życia i twoich pragnień. Ale czy to jedyna droga?

Jeśli wybierasz wykorzystywać to co mieszka w twojej głowie, przeciwko tobie i życiu, które chcesz wieść, to jest to jedynie wybór. Być może nie za bardzo praktyczny, ale jedynie wybór. Oczywiście możesz zadbać o to co w twojej głowie mieszka i mieć swój bardzo praktyczny i bardzo ułatwiający Ci życie dobrze nastrojony napęd. Twój MindSET, który pracuje dla Ciebie i twojej przyszłości.

Kiedy zaczynasz być ciekaw tego czym prawdziwie jesteś? Kiedy zaczynasz być obecny z tym co wybierasz? Kiedy zaczynasz być ciekaw tego jaką przyszłość dla Ciebie i Ziemi, kreuje dany wybór, to okazuje się, że sama ta świadomość, powoduje, że energia w postaci twojego zaangażowanie w tworzenie życia jest dużo wyraźniejsza niż energia zakumulowana w tym co definiujesz jako ograniczające przekonanie.

Twoja ciekawość, twoje serce, twoja wola i wybór powołania czegoś do istnienia, jest dużo bardziej intensywną energią niż twoje przekonania. Przekonania istnieją kiedy jesteś zaangażowany w pozbywanie się ich. Ale kiedy jesteś zaangażowany w Życie i tworzenie, nie mają nad Tobą żadnej władzy. Ziemia nie zwraca uwagi na to co ją hamuje. Ziemia wybiera napęd i nieustanne dotlenienie ognia, aby powołać do istnienia coś nowego i wspaniałego.

Budowanie takiego napędu, który jest tak naturalny dla Ziemi, możesz zainstalować w swojej głowie i swoim ciele z pomocą sesji MindSET ReSET®. Sesje te dają ci łatwość i klarowność prowadzenia swojego życia, a także dostęp do korzystania ze wszystkich swoich zasobów oraz łatwość korzystania ze wszystkich dostępnych zasobów jakie gdziekolwiek istnieją w jakimkolwiek czasie, miejscu, przestrzeni, wymiarze. Powodują, że wyraźnie czujesz w sobie coraz większy poczucie bycia „nie do zatrzymania” w tym co chcesz tworzyć jako swoje życie.

Jak by to było rozpalić ogień w sercu i napęd w głowie i zacząć świadomie współtworzyć z Ziemią i na Ziemi zrównoważoną przyszłości? Jak by to było słyszeć i być obecnym z tym do jakiej przyszłości zapraszam nas nasza planeta?


Jak by to było być dla swojego życia najbardziej dynamicznym napędem?


Jak wygląda sesja MindSET ReSET® i jak można ją otrzymać?

Sesja można otrzymać na spotkaniu bezpośredni podczas, którego dotykana jest oburącz twoja głowa oraz w wybrane pojedyncze punkty na twojej głowie, twarzy i górnej części szyi.

Podczas zabiegu poprzez powołaną do tego wibrację Earth Heart Awareness® tworzony jest nowy program energetyczny dla Ciebie i twojego ciała dający Ci dostęp do pełni twojego potencjału. Sesja przebiega w 4 etapach. Każdy z tych etapów ma swoje indywidulane zadanie, opisane na wstępie: Etapy w skrócie: I. Twoje przekonania, wspierają twoje pragnienia. II Łatwość zarządzania i nawigowania swoim życiem. III. Łatwość sięgania po każdy swój talent i potencjał. IV. Łatwość współpracy i tworzenia dobrego życia z Ziemią

Sesję można wykonać na odległość i aktywować te punkty zdalnie poprzez dostęp i umiejętność aktywowania wibracji Earth Heart Awareness® .

Sesję można także wykonywać dla Siebie samodzielnie – sesja daje takie same efekty jak sesja otrzymywana na odległość czy sesji wykonywana bezpośrednio przez kogoś innego – podczas certyfikowanego szkolenie MindSET ReSET poznasz taką możliwość.


z wdzięcznością

Marcin Marcinkowski

Każda sesja wspierana przez Earth Heart Awareness® dotyczy Ziemi, Ciebie i Twojej na niej przyszłości. MindSET ReSET® dotycz napędu, który jesteś w stanie zbudować w sobie, aby być w pełni obecnym ze Sobą, ze swoimi pragnieniami, ze swoimi zasobami, z zasobami wszechświata i z zasobami Ziemi i budować przyszłość zgodną z potencjałem, który postrzegła w nas Ziemia, kiedy nas tu zapraszała.